چهارشنبه 12 خرداد 1395
   
 
«عباد الله زنوا انفسكم من قبل ان توزنوا، و حاسبوا ها من قبل ان تحاسبوا» بندگان خدا,خود را آزمايش و امتحان كنيد قبل از اينكه شما را آزمايش و امتحان كنند و به حساب خود برسيد قبل از اينكه به حساب شما برسند. امام علی (ع)


به نام خداوند جان و  خرد

علم وايمان گر نمودي توأمان       عشق و عرفان در وجودت شد عيان

نور حق گر بر دل و جانت فتاد    شد درخشان چهره ات در دو جهان

 

آري براي خوشبختي و زندگي سالم بايستي با توأم نمودن علم و ايمان، راه و روش ديناميك سازنده و مؤثر را در جهت رسيدن به قله زيني ( (spمورد توجه قرار داد. به عبارت ديگر شناخت راه مستقيم كه همانا عشق به محبوب ازلي و ابدي است مي تواند چراغ راه انسان هاي خود شناخته و الگو شدن قرار گيرد. البته حركت موفق در اين مسير تنها به مدد شناخت نقشه راه و آگاهي كامل از فراز و نشيب ها و نيروهاي بازدارنده و تسريع كننده امكان پذير مي باشد. مسلماً در مسير عبور از دره ها و تپه ها نقاط تعيين كننده و قله ها كه مي توان آنها را نقاط زيني ناميد، وجود دارد، در اين مسير تقاطع ها و نگراني ها، توأم با آرامش و حركت مناسب مسير است و در صورت آگاهي كامل از راهكارهاي كنترل بازدارنده ها و تسريع كننده هاي حركت مي توان اميد توأم با تدبير رفيق راه انسان گردد. مسلماً در اينصورت انوار معشوق حقيقي چراغ نورافكني در تاريكي هاي تنهائي انسان خداجوي پديد مي آورد.

فرازي از كتاب "راز خوشبختي" دكتر كريم زارع (1)

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------

آشنايي با باشگاه پژوهشگران جوان

-----------------------------------------------------------------------------------------------


آخرين خبرنامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 ورود به سيستم
 
شناسه كاربري: 
كلمه عبور: 
شناسه و يا رمز خود را فراموش كرده‌ام
 
 اخبار و رويدادها
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد استهبان
در هم انديشي نخبگان و چهره هاي استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بر محور اقدام مطرح شد؛ تصویب نمودار كلي سازمانی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان/ افزایش سهم باشگاه در
حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني در سومين ديدار مسئولين باشگاه، رؤساي واحدها، باشگاه ها و چهره هاي منتخب استعداد درخشان، مخترعين و كارآفرينان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان عنوان
برگزاری دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و برق در واحد رودسر و املش
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اسلامشهر
اخبار باشگاه واحد سوسنگرد
دكتر كريم زارع در اولين هم انديشي گروه پزشكي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان؛ ايجاد بانك ايده جهت تبديل محصول به فرآورده در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با توجه به تاپ چارت جديد
اخبار باشگاه واحد تهران جنوب
اخبار باشگاه واحد قزوين
اخبار باشگاه واحد اروميه
اخبار باشگاه واحد بوكان
دكتر كريم زارع از برگزاري دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در شيمي و مهندسی شيمي با همكاري باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در دانشگاه امير كبير خبر داد
در دومين هم انديشي اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از طريق كارآفريني باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تأكيد شد؛ لزوم حضور پُررنگ دستاوردهاي علمي و پژوهشي اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخ
اخبار باشگاه واحد کهنوج
اخبار باشگاه واحد مشهد
آرشيو اخبار
 
http://journal.bpj.ir
http://www.iau.ir/
http://www.aiau.ir/Pages/default.aspx
تعداد افراد آن لاين: 36   تعداد بازديدكنندگان سايت: 9535309