شنبه 5 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
  بازگشت بازگشت
نام و نام خانوادگي: محمد جوکی
نام پدر: حیدر
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي
پست الكترونيكي: m_jouki [at] yahoo.com
مقالات:
عنوان مقالهنويسندگانمحل انتشارسال انتشارنوع نشريه
COLOR AND OXIDATION CHANGES IN CAMEL MEAT DURING STORAGEM. JOUKI * AND, N. KHAZAEI!International Journal of Pharma and Bio Sciences2012نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Effects of Extended Storage on Bitter Orange Quality Factors1Naimeh Khazaei, 2Mohammad Jouki and 3Ali JoukiResearch Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(15): 2296-2292012نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Some Physical Properties of Rice Seed (Oryza sativa)1M. Jouki and 2N. KhazaeiResearch Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(13): 1846-1842012نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Determination of Chemical Characteristics of Saffron in Different Area of Iran1Mohammad Jouki, 2Naimeh Khazaei, 3Hamid Tavakolipour, 4Saeed Rajabifar, 4Farahnaz Motamedi Sedeh and 5Ahmad KalbasiCurrent Research Journal of Biological Sciences 4(1): 71-74, 20122012نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Effects of Storage Time on Quality Characteristics of Frozen Turkey MeatM. Jouki | F. Tabatabaei | N. Khazaei | F. Motamedi SedehInternational Journal of Animal and Veterinary Advances ISSN 2041-28942011نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Effects of modified atmosphere packaging on physico-chemical characteristics and sensory evaluation of bitter orange (Citrus aurantium)NAIMEH KHAZAEI1, MOHAMMAD JOUKI2 and ALI JOUKI3Indian Journal of Agricultural Sciences 81 (11): 1014–18, November 20112011نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Effects of Storage Time on Some Characteristics of Packed Camel MeatMohammad Jouki and Naimeh KhazaeiInternational Journal of Animal and Veterinary Advances 3(6): 460-464, 2011xm2011نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Compare of extraction of phenolic compounds from Pistacia atlanticain different solventsM. Jouki 1*, N. Khazaei2ADVANCES IN BIOMEDICAL RESEARCH2010نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Effects of gamma irradiation on microbial load and physico chemical characteristics of Persian saffronm.jouki, n.khazaei,s.farhoodiIranian Journal of radiation research2009 Accepنمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
The antimicrobial activities of methanolic extracts of Eucalyptus camaldulensis against Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus and Escherichia coliM. Jouki 1*, N. Khazaei2مجله پژوهش در علوم کشاورزی - دانشگاه اصفهان1389داراي رتبه علمي پژوهشي
بررسی خواص فیزیکو شیمیایی و مکانیکی میوه شلیلM. Jouki 1*, N. Khazaei2مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی- جهاد کشاورزی1389داراي رتبه علمي پژوهشي
تاثیراشعه گاما و انجماد روي بار ميكروبي و خواص فیزیکو شيميايي گوشت ماهی قزل آلامحمد جوکی 1* ،نعیمه خزایی2مجله علوم و فناوری غذایی1388داراي رتبه علمي پژوهشي
Effects of gamma irradiation and frozen storage on microbial load and physico-chemical quality of turkey breast meatM. Jouki 1*, N. Khazaei2Antalya-Turkey2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Determination of Chemical Characteristics of saffron in different area of IranM. Jouki 1*, N. Khazaei2Antalya-Turkey2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
EVALUATION OF REPLACEMENT OF BY FERMENTED CHEESE WHEY IN THE FORMULATION OF MAYONNAISE SAUCEA. Sharifi , A. Pedramnia , M. JoukiAntalya-Turkey2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Effects of gamma irradiation on microbial load and physico chemical characteristics of Persian saffronM. Jouki 1*, N. Khazaei2shiraz-Iran2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Compare of Phenolic Compounds value from Turmeric and RosemaryM. Jouki 1*, N. Khazaei2shiraz-Iran2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسی اثر ضد باكتريايي عصاره گیاه اكاليپتوس ( Eucalyptus globulus ) بر باکتری لیستریا منوسیتوژنز جداشده از شیر غیر پاستوریزهمحمد جوکی* 1، نعیمه خزایی1، پرنگ نیک مرام2، مهشاد نسبی 2دانشگاه تربیت مدرس تهران1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسی اثر آنتی میکروبی پوست انار روی باکتری اشرشیاکلی (:H7 0157) ، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یک نگهدارنده طبیعی عملگرمهشاد نسبی1 ، محمد جوکی2* ،زهرا امام جمعه3 ، پرنگ نیک مرام1دانشگاه تربیت مدرس تهران1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بهينه سازي عوامل موثر بر توليد میکروبی اگزوپلي ساکاريد کفيران با استفاده از طرح مرکب مرکزيمهران قاسملو*1، فرامرز خدائيان2 ، محمد جوکي3، سيدمحمد تقي غريب زاهدي4یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران- دانشگاه لنگرود1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
اثر مایکروویو روی خصوصیات مکانیکی عضله راسته(Longissimus.dorsi)شتر یک کوهانهپرنگ نیک مرام 1*، محمد سعید یارمند، زهرا امام جمعه، محمد جوکینوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی - دانشگاه تهران1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسی مقاومت نسبت به اسید و نمک های صفراوی و توانایی دکانزوگه کردن نمک های صفراوی توسط لاکتوباسیلوس رئوتریهيمن نوربخش ,مونا بی طرف ,فرامرز خدائيان , محمد جوکییازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران- دانشگاه لنگرود1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي اثر استفاده از مخلوط دو شيرين كننده آسه سولفام K و آسپارتام بر مقاومت دمايي آسپارتام در نوشابه رژيمي نوع كولانعیمه خزایی، محمد جوکیپنجمین سمینار منطقه ای امنیت غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
خشک کردن اسلایس های گلابی به روش IR و مقایسه آن با روش خشک کردن همرفتیمحمد جوکی 1* ،نعیمه خزایی2پنجمین سمینار منطقه ای امنیت غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي اثرات اشعه گاما روی بار میکروبی و تركيبات اسانس گياه شيرين بيانمحمد جوکی 1* ،نعیمه خزایی2همایش ملی توسعه گیاهان دارویی ایران - تهران1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Determination of Phenolic Compounds from macela (Achyrocline Satureioides )M. Jouki 1*, N. Khazaei2همایش ملی توسعه گیاهان دارویی ایران - تهران1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Determination of microbial critical point in saffron preparation in Iranm. Joukiهجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی - مشهد1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
افتخارات (جشنواره‌ها/ مسابقات/ المپيادهاي علمي معتبر):
پروژه‌هاي پژوهشي:
عنوان پروژهنوع همكاريكارفرمامرجع تائيد کنندهسال
بررسی اثر استفاده از شیرین کننده آسپارتام و اسه سولفام K در نوشابه رژیمی نوع کولاهمكاردانشگاه آزاد سبزوارشرکت زمزم ایران1387
بررسی اثرات استفاده از اشعه گاما روی بار میکروبی و خواص شیمیایی گوشت ماهی قزل آلامجريدانشگاه آزاد سبزواردانشگاه آزاد سبزوار1387
اثرات اشعه گاما روی بار میکروبی و خواص فیزیکوشیمیایی زعفران ایرانمجريدانشگاه آزاد سبزوارسازمان انرژی اتمی ایران1386
تأليفات:
نام كتابنويسندگاننوع كتابمشخصات کتابزمينه تخصصيناشرسال انتشار
كاربرد پرتودهي در صنايع غذاييمحمد جوکی،نعیمه خزاییتاليفعلمي تخصصيعلوم و صنايع غذاييانتشارات خزايي1389
اختراعات/ اكتشافات:
تعداد افراد آن لاين: 210   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12850911