شنبه 5 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
  بازگشت بازگشت
نام و نام خانوادگي: فاطمه جعفری سیاوشانی
نام پدر: محمد
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مدیریت ورزشی
پست الكترونيكي: Fatemehjafari983 [at] gmail.com
مقالات:
عنوان مقالهنويسندگانمحل انتشارسال انتشارنوع نشريه
To Assess the Relationship of Students Use of Campus Recreation on Social Belonging and Retentionعلی زارعی، فاطمه جعفری سیاوشانیScholars Research Library, Annals of Biological Research2013نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
The determination of sport coaches and managers’ knowledge with sport lawsAli Asghar Taj, Mahboubeh Naghavi, Fatemeh Jafari Siavashani , Zahra Abdolvahabi,European Journal of Experimental Biology from Pelagia Research Library2012نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Study of Students Motivation for Doing Physical Activities (Health-Related Factors Against Physical Appearance Related Factors)فاطمه جعفری سیاوشانی، دکتر بهرام قدیمی ، بهاره به آئین ،هادی سامع، فائزه جعفری سیاوشانیWorld Applied Sciences Journal2010نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Comparing the Relationship Between Posture Characteristic and Types in Women with Multiple Sclerosis Disease and Healthy Personبهاره به آئین- دکتر حیدر صادقی - دکتر روح الله جعفری- هادی سامع- فاطمه جعفری سیاوشانی - عهدیه یدالله زادهWorld Applied Science Journal2010نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Consideration of Increased Presence of Female Managers in the Field of Sports Studies with Human Resource Management Approach (HRM)Nikbakhsh, R; Alipour, H.GH; Kamani, S; Jafari SiavashaniResearcher in Sport Science Quarterly2011داراي رتبه علمي پژوهشي
The Effect of Strength and Velocity Training on Range of Motion in the Male Elite Figure Skatersهادی سامع، حیدر صادقی، بهاره به آیین، فاطمه جعفری سیاوشانی ، پژمان تقی بیگ زاده بدرJornal of Sport Science and Technology2010داراي رتبه علمي پژوهشي
تاثير وضعيت اقتصادي- اجتماعي بر رضايت شغلي مديران ورزشي كم درامد وپردرامد شهر تهرانسمیه کمانی- علی زارعی - فاطمه جعفری سیاوشانیفصل نامه علمی پژوهشی جهش1390داراي رتبه علمي پژوهشي
تاثیر وضعیت اقتصادی- اجتماعی بر جایگاه فعاليتهای بدنی در اوقات فراغت دختران اقشار کم درآمد و پر درآمد شهر تهرانفاطمه جعفری سیاوشانی، دکتر علی زارعی، سمیه کمانیفصل نامه علمی پژوهشی جهش1389داراي رتبه علمي پژوهشي
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران ورزشي با رضايت شغلي آنانسمیه کمانی، دكتر علی زارعی، دکتر فريده اشرف گنجويي ، فاطمه جعفری سیاوشانیفصلنامه علمی پژوهشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی1388داراي رتبه علمي پژوهشي
مقایسه جایگاه فعالیت های بدنی در اوقات فراغت دختران جوان اقشار کم در آمد و پر در آمد شهر تهرانفاطمه جعفری سیاوشانی، دکتر علی زارعی,دکتر محمد رصا اسمعیلی،سمیه کمانیفصلنامه علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی1388داراي رتبه علمي پژوهشي
رابطه هوش هیجانی با گرایش به ورزش در دانشجویان رشته تربیت بدنیبهاره به آئین ، هادی سامع، فاطمه جعفری سیاوشانی ، بهرام قدیمیفصل نامه علمی پژوهشی جهش1391داراي رتبه علمي ترويجي
مطالعه تطبیقی فلسفه ورزش در کشورهاي مختلفمونا سمیع نیا- فاطمه جعفری سیاوشانی- مژگان ایمانی نائینیدانشگاه شهید بهشتی- تهران -ایران1394-2016ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
ارتباط بین عجین شدن با وظایف (شغل) و فرسودگی شغلی کارکنانفاطمه جعفری سیاوشانیدانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران جنوب1394ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
مروری بر فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان های ورزشینداخاوری ، فاطمه جعفری سیاوشانی¹، عباس فرهمندمهر¹، الهام جعفری¹دانشکده تربیت بدنی و عللوم ورزشی، واحد تهران جنوب1393ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
نقش اخلاق در ورزشفاطمه جعفری سیاوشانیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب1392ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
Study of health –related factors and external factors in women for continuing a physical activityفریده اشرف گنجوئی- فاطمه جعفری سیاوشانی- سمیه کمانیچین - گوانجو2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
تاثير وضعيت اقتصادي- اجتماعي بر رضايت شغلي مديران ورزشي كم درآمد وپردرآمد شهر تهرانسمیه کمانی، دکتر علی زارعی، فاطمه جعفری سیاوشانیسوئد - کوتنبرگ2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي ويژگي هاي شخصيتي با رضايت شغلي مديران ورزشي زنسمیه کمانی، دکتر علی زارعی , دکتر فریده اشرف گنجویی، فاطمه جعفری سیاوشانیاسترالیا - سیدنی2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
تاثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی بر جایگاه فعالیتهای بدنی در اوقات فراغت دختران جوان اقشار کم درآمد و پر در آمد شهر تهرانفاطمه جعفری سیاوشانی، دکتر علی زارعی، سمیه کمانیسوئد - کوتنبرگ2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مقایسه جایگاه فعالیت های بدنی در اوقات فراغت دختران جوان شهر تهرانفاطمه جعفری سیاوشانی، دکتر علی زارعی, دکتر فریده اشرف گنجویی, سمیه کمانیاسترالیا - سیدنی2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Study of Spending Leisure Time (LT) of High Income younger girls aged 20 to 25 in Tehran with emphasis on Physical Activitiesفاطمه جعفری سیاوشانی، دکتر علی زارعی، دکتر بهرام قدیمی، دکتر روح الله جعفری، بهاره به آئینترکیه - آنتالیا2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
The Relationship between Emotional Intelligence and Tendency in Sport in Physical Education and Sport Science Studentsبهاره به آئین ، دکتر فرشاد تجاری، هادی سامع ،فاطمه جعفری سیاوشانیترکیه -آنتالیا2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مصرف و جذب مایعات ، مکمل ها و مواد غذايي در تمرینات معمول ورزشکاران کاراته کار در طول تمریناتفاطمه جعفری سیاوشانی، دکتر فرشاد تجاریایران - تهران2008ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
نقش فرهنگ در جامعه پذیري ورزشفاطمه جعفری سیاوشانی- مونا سمیع نیا- مژگان ایمانی نائینیدانشگاه شهید بهشتی- تهران -ایران1394-2016ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مطالعه تطبیقی فلسفه ورزش در کشورهای مختلفمونا سمیع نیا،فاطمه جعفری سیاوشانی، مژگان ایمانی نائینیتهران1394ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
نقش تبلیغات در بازاریابی و معرفی برند در رویدادهای ورزشیفاطمه جعفری سیاوشانیآکادمی ملی المپیک1394ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
تاثیر شخصیت برند بر میزان وفاداری مصرف کننده ورزشیمژگان ایمانی نائینی، فاطمه جعفری سیاوشانیآکادمی ملی المپیک1394ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
رابطه میان فعالیت های بدنی با ویژگی های شخصیتی دانشجویان روانشناسی غیر ورزشکارفائزه جعفری سیاوشانی، فاطمه جعفری سیاوشانیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب1392ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکارفاطمه جعفری سیاوشانی - فائزه جعفری سیاوشانی- محمد گلزاری - سمیه کمانیایران - تهران1390ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
تاثير یک دوره تمرین کوتاه مدت و بلند مدت پيلاتس بر تعادل پویا زنان سالم غير ورزشکار 35-25 سال.سحرآصفی- دکتر یحیی سخنگوئی - دکتر بهمن تاروددیزاده - فاطمه جعفری سیاوشانی - بهاره به آئین - روزبه علم بیگیایران -همدان1390ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
تاثير یک دوره تمرین کوتاه مدت و بلند مدت پيلاتس بر وضعیت بدنی زنان سالم غير ورزشکار 35-25 سالسحر آصفی - دکتر یحیی سخنگوئی - فاطمه جعفری سیاوشانی - دکتر بهمن تاروردی زاده - بهاره بهدومين همايش ملي تخصصي بيو مكانيك و فناوري ورزشي1390ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
رابطه ويژگي هاي آنتروپومتريکي با انواع بيماري ام اس در زنان ومقايسه آن با افراد سالمبهاره به آیین، حیدر صادقی، هادی سامع، فاطمه جعفری سیاووشانیدانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی1390ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي رابطه ابعاد شخصيتي با رضايت شغلي مديران ارشد زنسمیه کمانی، دکتر علی زارعی , دکتر فریده اشرف گنجویی، فاطمه جعفری سیاوشانیایران - شیراز1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي و تعيين جایگاه فعالیت های بدنی در اوقات فراغت دختران جوان اقشار کم در آمد شهر تهرانفاطمه جعفری سیاوشانی، دکتر علی زارعی, دکتر فریده اشرف گنجویی, سمیه کمانیایران - شیراز1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
رابطة هیجانات رقابتی و عملکرد خودگفتاری کشتی گیران مرد نخبه حاضر در لیگ برترفاطمه جعفری سیاوشانی، دکتر فرشاد تجاری, سمیه کمانی, زهرا عبدالوهابی، علی اکبر جیرسرائیایران-کرمان1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
میزان آگاهی دانشجویان ورزشکار رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در ارتباط با مصرف مکمل ها و مواد نیروزا : دوپینگفاطمه جعفری سیاوشانی، سمیه کمانی، علی آذربایجانیایران- تاکستان1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي رابطه هوش هيجاني با عملكرد ورزشي كشتي گيران نخبه مردسمیه کمانی، دکتر فرشاد تجاری, فاطمه جعفری سیاوشانی، زهرا عبدالوهابی، عباس الله یاریایران-کرمان1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
افتخارات (جشنواره‌ها/ مسابقات/ المپيادهاي علمي معتبر):
نام جشنواره/ مسابقه/ المپيادسال برگزاريرتبهنوع پژوهش
جشنواره تجلیل از اعضای برتر باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد ت1390پژوهشگر برتر (سوم)كاربردي
پنجمین جشنواره تجلیل از نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی1389پژوهشگر نخبهكاربردي
پروژه‌هاي پژوهشي:
عنوان پروژهنوع همكاريكارفرمامرجع تائيد کنندهسال
تاثیر مراکز فوق برنامه ورزشی – تفریحی دانشگاه ها بر تعلقات اجتماعی وادامه تحصیل دانشجویان دردانشگاه فعلیهمكاردانشگاه ازاددانشگاه زاد اسلامی1392
تأليفات:
نام كتابنويسندگاننوع كتابمشخصات کتابزمينه تخصصيناشرسال انتشار
برنامه ریزی و ارائه برنامه اوقات فراغتروت وی.راسل،رد ، لین ام.جمیسون، ردترجمهعلمي تخصصيمدیریت و اوقات فراغتنشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال1396
پدرگری از طریق ورزش و اوقات فراغتتسی کیترجمهعلمي تخصصياوقات فراغت و ورزشنشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب1396
گردشگری ورزشیتام هینچ و جیمزایگهامترجمهعلمي تخصصيبازاریابی و علوم ورزشیمطالعات علوم ورزشی- انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
بازایابی اوقات فراغت - جلد دومسوزان هورنر -جان اسوار بروکترجمهعلمي تخصصياوقات فراغتمطالعات علوم ورزشی- انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
101 بازي كلاسيگرد لانگ – هاروی گروت – استوارتت تیلورترجمهآموزشيتربيت بدنيبامداد كتاب1394
روشهای علوم انسانی و علوم ورزشیپل-م.سالمون،نیویل-آ. استانتون،آدام-سی گیبون، دانیل پی.جنکینز، گای ه. واکرترجمهعلمي تخصصيعلوم انسانیمطالعات علوم ورزشی- انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1394
فن آوری و امکانات ورزشیPeter Culley and John Pascoeترجمهآموزشيعلوم ورزشیآوای ظهور1391
زنگ سلامتیجنین ام. د مارزوترجمهآموزشيتربیت بدنی و علوم ورزشیبامداد کتاب1390
اختراعات/ اكتشافات:
تعداد افراد آن لاين: 212   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12850942