شنبه 25 مرداد 1399
   
 
Skip Navigation Linksباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان > اولويتهاي پژوهشي ارگانها

 

توضيح مقدماتي در باره دلائل ارائه الويتهاي پژوهشي دستگاههاي مختلف

از آنجا كه:

- اغلب اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجو مي باشند و معمولا براي انتخاب موضوع مناسب پايان نامه فارغ التحصيلي، در تنگنا و محدوديت قرار دارند؛

- باشگاه پژوهشگران جوان علاقمند است تا گروههاي تخصصي و كاري عضو باشگاه، بخشي از فعاليتهاي خود را به تعريف و اجراي طرحهاي پژوهشي الويت دار دستگاههاي اجرائي، تحقيقاتي و صنعتي مرتبط با تخصص خود، اختصاص دهند؛

- افزايش توان كارآفريني اعضاي باشگاه و توسعه راندمان و نتايج حاصل از به كارگيري قدرت خلاقه و فكري آنها، از اهداف اصلي و درازمدت باشگاه مي باشد؛

- ارتباط بين گروههاي تخصصي و كاري اعضاي باشگاه با دستگاههاي مرتبط، زمينه و شروع مناسبي است تا آنها بتوانند به مرور زمان و با توسعه اين ارتباط، نسبت به ايجاد تشكلهاي رسمي و حقوقي ثبت شده مستقل اقدام نموده و مستقلا تلاش و امرار معاش نمايند؛

باشگاه پژوهشگران جوان نسبت به جستجو، شناسائي و درج الويت هاي پژوهشي دستگاههاي مختلف، در سايت باشگاه اقدام مي نمايد.

بديهي است باشگاه آمادگي دارد تا در صورت تمايل هريك از گروههاي عضو، به تعريف هريك از الويتهاي پژوهشي مزبور، پرسشنامه طرح پژوهشي تهيه شده آنها را به دستگاه ذي ربط منعكس نموده و در جهت توافق، تصويب و انعقاد قرارداد مربوط، پي گيري هاي لازم را به عمل آورد.

در انتها، ذكر اين نكته خالي از لطف نيست، كه باشگاه اين عناوين را از سايتهاي مربوط به مؤسسات مختلف استخراج و ارائه مي دهد و نام مرجع هريك از گروه الويتها، در بالاي فايل مربوط درج شده است و باشگاه هيچ گونه مسئوليتي را در ارتباط با صحت و ثقم اين عناوين و علاقه آن دستگاهها به انعقاد قرارداد پژوهشي، بر عهده نمي گيرد. بديهي است كه براي نيل به تفاهم و توافق ميسر، حداكثر تلاش خود را به كار خواهد بست.

     روابط عمومي باشگاهدانشگاه آزاد اسلامي

ارتباطات ميان فرهنگي وبين‌الملل

وزارت رفاه و تامين اجتماعي

مركز تحقيقات سياست علمي كشور

معاونت امور آب و فاضلاب وزارت نيرو

 وزارت تعاون

وزارت بازرگاني

( مطالعات حوزه بازرگاني خارجي_داخلي_حوزه هاي مرتبط )

اولويت هاي پژوهشي وزارت رفاه

و تامين اجتماعي

معاونت امور برق وزارت نيرو

پژوهشكده مطالعات راهبردي فرهنگ

 مركز تحقيقات مخابرات ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت نيرو (سازمان انرژي هاي نو ايران)

دانشكده داروسازي - علوم پزشكي

صندوق حمايت از پژوهشگران

سازمان حفاظت محيط زيست

(معاونت محيط زيست انساني )

معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي

مركز مديريت بيماريها اداره پيشگيري از حوادث

دانشكده علوم پزشكي مشهد

مطالعات هنر و رسانه 

وزارت امور خارجه

بانك ملي 

شركت گاز استان تهران 

برق منطقه اي غرب 

   سازمان خصوصي سازي

 دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه 

 

 گروه اقتصاد

 
 

تعداد افراد آن لاين: 13   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14316991