شنبه 25 مرداد 1399
   
 
برنامه تسهيلات


برنامه تسهيلات

بخشي از تسهيلات اعطايي به اعضای باشگاه پژوهشگران جوان

* امكان ادامه تحصيل بدون آزمون در رشته مرتبط در دانشگاه آزاد اسلامي (اعضاي ا.د.ب)

* اعطاي تسهيلات به اختراعات

* كمك هزينه سفرهاي زيارتي به مكه معظمه و ساير عتبات عاليات

* معرفي به مراجع ذيربط، جهت قرار گرفتن در اولويت برخورداري از بورس تحصيلي

* اولويت اعضاء در استخدام به منظور تكميل كادر هيأت علمي و كارمندي (اعضاي ا.د.ب)

* معافيت از پرداخت بخشي از شهريه كل براي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

* ارائه تسهيلات به مقالات علمي اعضاء

* ارائه تسهيلات شركت در همايش‌هاي معتبر داخلي و خارجي

* خريد كتب چاپ شده توسط اعضاء

* اهداء بن كتاب

* حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي اعضاء

تعداد افراد آن لاين: 17   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14317009