شنبه 25 مرداد 1399
   
 
برنامه علمی آموزشی

 

برنامه های علمی آموزشی شامل مجموعه ای از دوره های آموزشی و فعاليتهای علمی است، كه در راستای ارتقاء توان علمی و پژوهشی اعضاء باشگاه، تعريف و به مورد اجرا گذاشته مي شوند؛ شامل:

· كارگاه روش تحقيق

· كارگاه های مقاله نويسی

· کارگاه آموزشی کارآفرینی

· کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی

· كارگاه جستجو در اينترنت

· آموزش كاربرد آمار در علوم

· اعزام اعضاء به كلاسهای انگليسی

· اعزام اعضاء برای آموزش نرم افزارهای تخصصی

· برگزاري آموزشهای تخصصی گروههای اعضاء

· برگزاری نمایشگاه از آثار علمی تحقیقاتی اعضاء (در سطح واحد، در سطح منطقه ای و به صورت کشوری)

تعداد افراد آن لاين: 15   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14317022