شنبه 25 مرداد 1399
   
 
رياست باشگاه و دبیر هیأت امنای باشگاه (دکتر بابک نگاهداری)

باسمه تعالی

دکتر بابک نگاهداری

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دبیر هیأت امنای باشگاه

=================================================================================

خلاصه زندگینامه (رزومه) دکتر بابک نگاهداری

لینک صفحه شخصی آقای دکتر نگاهداری در دانشگاه علوم پزشکی، و خدمات بهداشتی درمانی تهران

تعداد افراد آن لاين: 12   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14317026