شنبه 25 مرداد 1399
   
 

 

روند بررسي و تأييد نهايي اعضاي برتر باشگاه در سطح واحد، منطقه و كشور

 

الف) تعيين اعضاي برتر باشگاه پژوهشگران جوان در سطح واحدهاي دانشگاهي

ب) بررسي مدارك و مستندات دريافتي از واحدها، در ستاد مركزي باشگاه

ج) تعيين اعضاي برتر در سطح مناطق 12 گانه دانشگاه آزاد اسلامي

د) تعيين اعضاي برتر در سطح كشور

هـ) اعلام اسامي و مجوز پرداخت تشويقي

 

 

تعداد افراد آن لاين: 14   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14317023