سه‌شنبه 29 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه به خانم مینا سعیدی حیدری بابت ارائه مقاله در ژورنال ISI(WOS) : "Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials,57,2016,78-92" ( سایر همکاران: شهاب الدین ابراهیمی،حمید رضا بهاروندی و ناصر احسانی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه به خانم مینا سعیدی حیدری بابت ارائه مقاله در ژورنال ISI(WOS): The Journal of The Textile Institute,Doi:10.1080/00405000.2016.1168091""( سایر همکاران: حمید رضا بهاروندی،ناصر کردانی،مرتضی آل بویه،مسعود علیزاده و پیمان خاکسری).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه به خانم مینا سعیدی حیدری بابت ارائه مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی:" فرآیندهای نوین در مهندسی مواد – سال 10 – شماره 1 – بهار 95" ( سایر همکاران: حمید رضا بهاروندی،مهدی شکوری دیسفانی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران به خانم مینا سعیدی حیدری بابت ارائه مقاله در فصلنامه علمی ترویجی: " فصلنامه سرامیک ایران، شماره 46، تابستان 95 ، 60-52 " (سایر همکاران: حمید رضا بهاروندی،ناصر احسانی و محمد هفتنی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه به آقای سعید خادم الحسینی بابت ارائه مقاله در ژورنال (:ISI(WOSJMaterSci: Mater Electron,2016,27,2938-2943"" ( سایر همکاران : روح اله طالبی).
  • تایید و تصویب پروپوزال طرح پژوهشی آقای مجمد کربلایی کریمی با عنوان: " بتن خرده لاستیکی " در شورای پژوهشی واحد.
  • تایید و تصویب پروپوزال طرح پژوهشی آقای حسین گیتی نورد با عنوان: " اولویت بندی و زمان بندی اجرای پروژه های تحت بررسی در چشم انداز استراتژیک استان تهران با رویکرد مدیریت پایدار تحت عدم قطعیت " در شورای پژوهشی واحد.
  • تقدیر از آقای محمد کربلایی کریمی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب در مراسم بزرگداشت هفته مهندس در تاریخ 1/12/95 در محل اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد و در بخش آثار مکتوب حرفه ای.
تاريخ درج خبر:  20/01/1396
تعداد افراد آن لاين: 335   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12920975