شنبه 5 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بروجرد
 • عضویت تعداد 151 تن از متقاضیان واجد شرایط در این باشگاه
 • عضويت آقاي دكتر محمد سجادنژاد در استعدادهای درخشان باشگاه
 • خبرسازي اختراع آقاي مهندس مهرداد خسروي عضو باشگاه واحد بروجرد با عنوان" ایربگ ماهواره‌ای خودرو، برای تعیین دقیق محل سانحه" درسايت‌هاي مختلف خبري
 • برگزاری 8 کارگاه آموزشی با عناوين؛ pspice ، كنترل كننده‌هاي منطقي (plc)، مقاله نويسي به زبان فارسي، مقاله نويسي به زبان انگليسي، آشنايي با مقالات ISI، جستجو در اينترنت و آشنايي با كتابخانه هاي ديجيتال، ارائه مقاله بصورت شفاهي و پوستر ، كه مجموعاً به مدت 118 ساعت با حضور اعضاي باشگاه و تعدادي از ساير دانشجويان بوده است
 • پرداخت بن كتاب به تعداد 22 نفر از اعضاي فعال این باشگاه
 • پرداخت حق مأموريت به تعداد 65 نفر از اعضاي فعال باشگاه كه با ارائه مقاله در همايش هاي داخل كشور شركت نموده‌اند
 • پرداخت تخفيف شهريه به 13 نفر از اعضاي باشگاه كه دانشجوي واحد و داراي فعاليت پژوهشي بوده‌اند
 • چاپ 15 مقاله ISI و 4 مقاله علمي پژوهشي به نام باشگاه واحد به ترتيب زير:
 • مقاله ISI (WOS) توسط خانم سمن رهنمائيان با عنوان؛ " Preparation and characterization of cadmium titanate nanoparticles via novel sol–gel method and its photocatalyst application " در مجله " Springer Science+Business Media New York 2015, J Mater Sci: Mater Electron"
 • مقاله ISI (WOS) توسط آقايان محمد سجادنژاد و علي مظفري با عنوان؛ " Influence of operational parameters on the TiO2 photocatalytic degradation of Methylene blue " در مجله " Materials Science and Technology"
 • مقاله ISI (WOS) توسط آقايان محمد سجادنژاد و علي مظفري با عنوان؛ " Characterisation of CNTs/TiO2 nano composites and investigation of composite's photo reactivity " در مجله " International Journal of Materials and Product Technology"
 • مقاله ISI (WOS) توسط آقاي ايمان باجلان و خانم‌ها مهناز علائي و مريم محمدي با عنوان؛ " Total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity ofextracts from different populations of lavandin " در مجله " Industrial Crops and Products"
 • مقاله ISI (WOS) توسط آقاي علي عابديني با عنوان؛ " Investigation of the structural, optical and magnetic properties of manganese tungstate nanoparticles synthesized via a sonochemical method " در مجله " Springer Science+Business Media New York 2015, J Mater Sci: Mater Electron"
 • مقاله ISI (WOS) توسط خانم سمن رهنمائيان با عنوان؛ " Preparation and characterization of the magnesium aluminate nanoparticles via a green approach and its photocatalyst application " در مجله " Springer Science+Business Media New York 2015, J Mater Sci: Mater Electron"
 • مقاله ISI (WOS) توسط آقايان مهدي نصيري و عباس نصیری با عنوان؛ " Facile and reliable route for synthesis of zinc ferrite nanoparticles and its application in photo-degradation of methyl orange " در مجله " Springer Science+Business Media New York 2016, J Mater Sci: Mater Electron"
 • مقاله ISI (WOS) توسط آقاي ساسان حاجبي با عنوان؛ " Investigation of the structural, optical and magnetic properties of Eu 2 (WO 4 ) 3 nanoparticles synthesized via a wet chemical route " در مجله " Springer Science+Business Media New York 2016, J Mater Sci: Mater Electron"
 • مقاله ISI (WOS) توسط آقاي علي عابديني و خانم مهشيد گودرزي با عنوان؛ " Synthesis, characterization, and investigation of magnetic and photocatalytic property of YbVO 4 nanoparticles " در مجله " Synthesis, characterization, and investigation of magnetic and photocatalytic property of YbVO 4 nanoparticles "
 • مقاله ISI (WOS) توسط خانم مهشيد گودرزي با عنوان؛ " Controllable synthesis of cadmium molybdate nanostructures with different morphologies by novel approach " در مجله " Springer Science+Business Media New York 2016, J Mater Sci: Mater Electron "
 • مقاله ISI توسط آقاي مهرداد خسروی با عنوان " INVESTIGATION OF FUEL CONSUMPTION AND EMISSIONS OF TRUCKS BY DESIGNING OPTIMAL BODY " در مجله The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC
 • مقاله ISI(W.O.S) توسط آقاي محمد حاجی وند با عنوان " OPTIMAL ALLOCATION OF DISTRIBUTED GENERATION UNITS BASED ON TWO DIFFERENT OBJECTIVES BY A NOVEL VERSION GROUP SEARCH OPTIMIZER ALGORITHM IN UNBALANCED LOADS SYSTEM " در مجله Revue roumaine des sciences techniques Série Électrotechnique et Énergétique
 • مقاله ISI توسط آقاي مهرداد خسروی با عنوان " Optimal design of aerodynamic force supplementary devices for the improvement of fuel consumption and emissions" در مجله Energy & Environment
 • مقاله ISI(W.O.S) توسط آقايان علی عابدینی و ساسان حاجبی با عنوان " Thermal decomposition preparation and characterization of Ta 2 O 5 nanoparticles with the aid of different acids and investigation of its photocatalyst application " در مجله Springer Science+Business Media New York 2016 J Mater Sci: Mater Electron (2017)
 • مقاله(W.O.S) ISI توسط خانم نصیبه تیغ تیزو آقاي حمید احمدیبا عنوان " Simple route for the preparation of nanosized terbium tungstate with different morphology and investigation of its photocatalytic application " در مجله Springer Science+Business Media New York 2016 J Mater Sci: Mater Electron (2017)
 • مقاله(W.O.S) ISI توسط آقايان مهدی نصیریو عباس نصیری با عنوان " Nanocrystalline copper ferrite: synthesis of different shapes through a new method and its photocatalyst application " در مجله Springer Science+Business Media New York 2016 J Mater Sci: Mater Electron (2017)
 • مقاله علمی پژوهشی توسط آقاي علی سالاری با عنوان؛ " Diagnosis and Treatment of B Non-Hodgkin Lymphoma with Systems Biology Approaches " در مجله " (مجله پزشكي مولكولي دانشگاه علوم پزشكي مازندران)Research in Molecular Medicine "
 • مقاله علمی پژوهشی توسط خانم الهه كرمي با عنوان؛ " Dust Particles and Aerosols: Impact on Biota “A Review” (Part III)" در مجله " علمی پژوهشي Journal of Rangeland Science "
 • مقاله علمي پژوهشيISC توسط خانم مرجان گودرزي با عنوان " بهینه‌سازی جهت‌گیری فضاهای آزاد و بناهای ساختمانی اقلیم سرد با تأکید برتابش آفتاب شهر بروجرد " در فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي
 • مقاله علمی پژوهشی توسط آقای محسن علي‌بخشي با عنوان؛ " بررسی تاثیرات اندازه فاصله اولین سوراخ روی بال تیر از بر ستون در رفتار لرزه ای اتصال DFC " در مجله " فصل نامه علمی تخصصی مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه "
 • خريد 9 عنوان كتاب چاپ شده اعضا كه نام نويسندگان و كتب عبارتند از:
 • آقاي محمد حاجي‌وند با عنوان؛ " آموزش كاربردي نگارش پروپوزال، پايان‌نامه و سمينار"
 • آقاي مهدی نصیری با عنوان؛ " متون زیست شناسی برای دانشجویان کارشناسی "
 • آقاي محمد حاجي‌وند با عنوان؛ " زیست شناسی ملکولی سرطان "
 • آقاي مهرداد خسروي با عنوان؛ " تحلیل ایرودینامیک خودروهای تجاری با نرم افزار ansyc cfx "
 • آقاي محمد حاجي‌وند با عنوان؛ " درسنامه و پرسش‌هاي طبقه بندي شده آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي "
 • آقاي محمد حاجي‌وند با عنوان؛ " الفباي تحقيق "
 • آقاي محمد حاجي‌وند با عنوان؛ " تاسیسات برق پلاس "
 • آقاي سید مهدی طباطبایی با عنوان؛ " خون شناسی در یک نگاه )آنمی("
 • آقاي سید مهدی طباطبایی با عنوان؛ " خون شناسی در یک نگاه (لوسمي("
تاريخ درج خبر:  27/01/1396
تعداد افراد آن لاين: 200   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12850891