شنبه 5 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار چاپ مقالات اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد قزوین
  • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط سرکار خانم محدثه قایخلو در مجله Expert Systems with Applications با عنوان A novel clustering algorithm based on data transformation approaches
  • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط جناب آقاي سروش میرزاخانلری در مجله Energy Conversion and Management با عنوان Numerical investigation and sensitivity analysis of effective parameters to obtain potential maximum power output: A case study on Zanjan prototype solar chimney power plant
  • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط جناب آقای رسول عظیمی در مجله Expert Systems with Applicationsبا عنوان A novel clustering algorithm based on data transformation approaches
  • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط سرکار خانم فاطمه کنگی در مجله Applied Soft Computing با عنوان An extension of fuzzy TOPSIS for a group decision making withan application to tehran stock exchange
  • چاپ مقاله ISI (WOS) توسط جناب آقاي جواد صادقی در مجله Journal of Intelligent Manufacturing با عنوان Evaluating a green supplier selection problem using a hybrid MODM algorithm
  • چاپ مقاله ISI (WOS)توسط جناب آقاي سروش میرزاخانلری در مجله Powder Technology با عنوان Numerical Investigation of Heat Exchanger Effectiveness in a Double Pipe Heat Exchanger Filled With Nanofluid: A Sensitivity Analysis by Response Surface Methodology
  • چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط جناب آقاي امیرحسین نوبیل در مجله نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید با عنوان ارائه یک مدل چند هدفه فازی جهت برنامه ریزی تولید توزیع - یکپارچه در یک زنجیره تامین حلقه بسته چهار سطحی
  • ارائه مقاله به صورت سخنرانی توسط جناب آقایامیرحسین نیکنام فر در اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی با عنوان Fuzzy Net Present Value and Fuzzy Benefit-Cost Ratio of Target Costing Pricing System
  • ارائه مقاله به صورت سخنرانی توسط جناب آقایامیرحسین نیکنام فر در اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی دانشگاه علم و فرهنگبا عنوان A Capacitated Fuzzy p-Hub Center Transportation Network: A Memories-Based Genetic Algorithm
  • ارائه مقاله به صورت سخنرانی توسط جناب آقایحامد حیدری در پنجمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران با عنوان A Scientometric Analysis of Big Data Literature
تاريخ درج خبر:  07/02/1396
تعداد افراد آن لاين: 204   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12850904