شنبه 5 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه به آقای سعید خادم­الحسینی بابت ارائه مقاله در ژورنال ISI(WOS) : " JMaterSci: Mater Electron,2016,27,2938-2943 " سایر همکاران: روح­اله طالبی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه به آقای سعید خادم­الحسینی بابت ارائه مقاله در ژورنال ISI(WOS): JMaterSci: Mater Electron,2016,27,3963-3967""( سایر همکاران: امین البرزی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه به آقای سعید خادم­الحسینی بابت ارائه مقاله در ژورنال (ISI(WOS:" JMaterSci: Mater Electron,2016,27:6043-6047 " ( سایر همکاران: سامان رهنمائیان).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران به آقای مختار پناهی کلاموئی بابت ارائه مقاله در ژورنال (ISI(WOS: J Mater Sci: Mater Electron,2016,27,4794-4799" " (سایر همکاران: کوروش متولی -ذبیح­اله ضرغامی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه به آقای مختار پناهی کلاموئی بابت ارائه مقاله در ژورنال (:ISI(WOSJ Mater Sci: Mater Electron,2016,27,4631-4635 "" ( سایر همکاران : کوروش متولی -مجید علی­آبادی).
  • تایید و تصویب پروپوزال طرح پژوهشی آقای مجمد کربلایی کریمی با عنوان: " بتن خرده لاستیکی " در شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد و قرار گرفتن پروپوزال در مرحله تایید ستاد مرکزی.
  • تایید و تصویب پروپوزال طرح پژوهشی آقای حسین گیتی نورد با عنوان: " اولویت بندی و زمان بندی اجرای پروژه های تحت بررسی در چشم انداز استراتژیک استان تهران با رویکرد مدیریت پایدار تحت عدم قطعیت " در شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد و قرار گرفتن پروپوزال در مرحله تایید ستاد مرکزی.
تاريخ درج خبر:  17/02/1396
تعداد افراد آن لاين: 197   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12850877