سه‌شنبه 1 آبان 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای سید محمد رضا رضوی و خانم افسانه فخار بابت ارائه مقاله مشترک ISI(WOS) در: membrane Water Treatment,Vol.7,No.5 (2016)463-476 " "
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای سید محمد رضا رضوی بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در: " ChemicalEngineeringandProcessing,108,2016,27-34 " .
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای آرمین محبی بابت ارائه مقاله ISI(WOS)در: InternationalJournalofGreenhouseGasControl,53,2016,85-97"".
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای آرمین محبی بابت ارائه مقاله ISI(WOS)در: "JournalofMolecular Liquids,224,2016,976-990 "
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای آرمین محبی بابت ارائه مقاله ISI(WOS)در: "" TheJournalofSupercriticalFluids,120,2017,181-190
  • تایید و تصویب پروپوزال طرح پژوهشی آقای علی ابراهیمی ممقانی با عنوان: " کنترل غيرفعال ارتعاشات يک تير تحت تحريک هارمونيک خارجي توسط يک جاذب غيرخطي" در شورای پژوهشی و شورای باشگاه .
  • برگزاری اردوی فرهنگی و یکروزه با عنوان؛ "بازدید از جاذبه های تاریخی و طیبعی منطقه فیروزکوه".
  • جذب و پذیرش تعداد 8 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت در این باشگاه
تاريخ درج خبر:  14/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 55   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13278340