سه‌شنبه 1 آبان 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحدیادگار امام خمینی (ره) شهر ری
 • برگزاری سمینار علمی- تخصصی نیم روزه " ابزار سازی اندازه گیری متغیرها در تحقیقات کم توصیف "طراحی گویه، اعتبار و پایایی سنجی" با تدریس سرکار خانم دکتر شهرزاد چیت ساز و حضور اعضای باشگاه واحد و دانشجویان.
 • برگزاری کارگاه آموزشی" مقاله نویسی علمی به زبان فارسی " با تدریس جناب آقای دکتر امین آزادی و حضور اعضای باشگاه و دانشجویان.
 • چاپکتاب " اصول سرپرستی سازمان تالیف" دکتر معصومه پیریایی" و کتاب " تکمیل های متداول و کاربردی در نساجی تالیف "دکتر علی اشجاران" به نام باشگاه پژوهشگران جوانو نخبگان واحد شهر ری .
 • پذیرش 14تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت در سال جاری در باشگاه این واحد.
 • تمدید عضویت10 تن از اعضای واجد شرایط تمدید در سال جاری در باشگاه این واحد.
 • چاپ مقالۀ خانم عاطفه آرمند در مجله ISI WOS با عنوان : Fractional relaxation-oscillation differential equations via fuzzy variational iteration method
 • چاپ مقالۀ آقای حسن گل محمدی در مجلۀ ISI WOS با عنوان:Prediction of Blood-to-Brain Barrier Partitioning of Drugs and Organic Compounds Using a QSPR Approach با عنوان : Acta Physico-Chimica Sinica
 • چاپ مقاله آقای حسن گل محمدی در مجلۀ ISI WOS با عنوان:Developing a Support Vector Machine Based QSPR Model to Predict Gas-to-Benzene Solvation Enthalpy of Organic Compounds
 • چاپ مقاله خانم رویا احمدی در مجله علمی- پژوهشی با عنوان :The thermodynamic parameters of the formation of derivatives of 1-(4-nitrophenyl)-1H-Tetrazole (NPHT) with Boron Nitride nano-cage structure in different temperature conditions، the DFT method
 • چاپ مقاله آقای حسن قهاری در مجله ISI wosبا عنوان:Annotate checklist of the false blister beetles (Coleoptera: Tenebrionoidea: Oedemeridae) from Iran
 • چاپ مقاله آقای حسن گل محمدی در مجله ISI Listed با عنوان:Developing a Support Vector Machine Based QSPR Model to Predict Gas-to-Benzene Solvation Enthalpy of Organic Compounds
 • چاپ مقاله آقای پیام رحیم مشائی در مجله ISI wosبا عنوان:Simultaneous effect of staggered baffles and dispersed nanoparticles on thermal performance of a cooling channe
 • چاپ مقاله آقای رامین شعبان پور در مجله ISI wos با عنوان: Smart role of Al2O3-water suspension on laminar heat transfer in entrance region of a channel with transverse in-line baffles
 • چاپ مقاله آقای حامد سلیمان آبادی در مجله ISI wos با عنوان:Ozone adsorption on a BN fullerene-like nano-cage: A DFT study
 • چاپ مقاله آقای رضا سلیمانی مجله علمی- پژوهشی تحت عنوان:The Effect of Aluminum, Gallium, Indium- Doping on the Zigzag (5, 0) Boron-Nitride Nanotubes: DFT, NMR, Vibrational, Thermodynamic Parameters and Electrostatic Potential Map with Electrophilicity Stud
 • ارائه مقاله آقای حامد سجده تحت عنوان :"Create Angular error in anti-radiate missile by using glint phenomena" به صورت سخنرانیدر 1st international conference new perspective in electical & computer engineering
 • ارائه مقاله آقای آرین زکیانی رودسری تحت عنوان: " IPTV سیار" به صورت سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر.
 • ج-3 ) ارائه مقاله خانم زهرا آهنگری تحت عنوان:" بررسی مشخصه های الکتریکی نانو ترانزیستور اثر میدان تونلی بدون پیوند نامتجانس SixGe1-x-Ge با ساختارگیت دو ماده ای"به صورت پوستر در اولین همایش ملی فناوری نانو دانشگاه آزاد شهر قدس.
 • ج-4) ارائه مقاله خانم زهرا خدایی تحت عنوان :" The impact of Information Technology (IT) in Human Resource Management" به صورت سخنرانی در Developmen 19th International Scientific Conference on Economic and Social .
 • ارائه مقاله خانم ندا فدایی تحت عنوان :" بررسی رابطه یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان تهران " به صورت پوستردر سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی و آموزش در ایران
 • ارائه مقاله آقای رحمان امینی تحت عنوان:" توانمندسازی منابع انسانی" به صورت سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا.
 • ج-3 ) ارائه مقاله خانم زهرا آهنگری تحت عنوان:" Performance Investigation of Double Gate Junctionless pMOSFET with Asymmetric Doping Profile for Biosensing Applications"به صورت پوستر در بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران ..
 • ارائه مقاله خانم زهرا خدایی تحت عنوان: " رویکرد نظری به زمینه های برنامه ریزی مشارکتی شهروندان در بازسازی بافت های فرسوده شهری" به صورت سخنرانی در نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان.
 • ارائه مقاله خانم نعیمه دهقان تحت عنوان:" Biomineralization-inspired synthesis of calcium iodate/gelatin nanocomposites by gel growth approach" به صورت سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پزوهشی در شیمی و مهندسی شیمی.
 • ارائه مقاله خانم نعیمه دهقان تحت عنوان: " بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتق ماده] [1,5-b تترازولو ] [1,2,4 تری آذین (TTA) با نانو قفس بور نیترید در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی " به صورت سخنرانی در سومین کنفرانس بین المللی پزوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی .
 • ارائۀ مقالۀ آقای علی حسنی تحت عنوان:" ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های لوبیا چیتی به کنه در شرایط طبیعی و مصنوعی"به صورت سخنرانی در چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست و گردشگری
 • ارائۀ مقالۀ آقای علی حسنی تحت عنوان:" بررسی تاثیر علفکش پایردیت بر کنترل علف های هرز عدس دیم در خوزستان" به صورت سخنرانی در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار.
 • ارائه مقاله آقای رحمان امینی تحت عنوان :" بهره وری و تعالی سازمانی " به صورت پوستر در دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی.
 • ارائه مقاله آقای علی اشجاران تحت عنوان:" حذف فلز کادمیوم به کمک نانو سلولز میکروبی/کیتوسان از پساب "به صورت پوستر در کنفرانس ملی نانو ساختارها علوم و مهندسی نانو..
 • ارائۀ مقاله آقای علی اشجاران تحت عنوان:" حذف فلز سنگین مس به کمک نانو جاذب سلولز میکروبی تر و خشک از پساب صنعتی " به صورت پوستردر چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.
 • ارائه مقاله خانم زهرا خدایی تحت عنوان :" The impact of Information Technology (IT) in Human Resource Management" به صورت سخنرانی در کنفرانس استرالیاDevelopmen 19th International Scientific Conference on Economic and Social .
 • عضویت جدید یک نفر از اعضای باشگاه در استعداد درخشان. (ا.د..ب)
تاريخ درج خبر:  21/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 52   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13278336