جمعه 3 خرداد 1398
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ارومیه
 • چاپ مقاله مستخرج از طرح پژوهشی آقای فرهاد مهدیزاده باعنوان “All optical 1 to 2 decoder based on photonic crystal ring resonator” ،با رتبه ی (علمی-پژوهشی وزارتین) ، در مجله ی “Journal of Optoelectronical Nanostructures”.
 • چاپ مقاله توسط خانم افسانه ساعی آرزومند با عنوان “Wide band yagi antenna for terahertz application with grapheme control” ، با نمایه ی ISI(W.O.S)، در مجله ی “Optik”.
 • چاپ مقاله توسط خانم افسانه ساعی آرزومند با عنوان “Sub wavelength plasmonic nano-antenna with modified SRR structure for Fanoresonance” ، با نمایه ی ISI(W.O.S) ، در مجله ی “Optik” .
 • چاپ مقاله توسط آقای مالک احمدی با عنوان "اکتساب و تحکیم یادگیری حرکتی رویه ای در کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی"، با رتبه ی (علمی-پژوهشی وزارتین)، در مجله ی "رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران".
 • چاپ مقاله توسط آقای مالک احمدی با عنوان "تاثیر تمرین های آمادگی جسمانی و تمرین ذهنی آگاهی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند"، با رتبه ی(علمی-پژوهشی وزارتین)، در مجله ی "سالمند".
 • چاپ مقاله توسط آقای یاشار زهفروش با عنوان “Design of Compact CPW-FED UWB Antenna with WiMAX and WLAN Band-N0tched Characteristic Evaluated in AHP Framework” ، با رتبه ی (علمی-پژوهشی وزارتین)، در مجله ی “Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering”.
 • چاپ مقاله توسط آقای آرمین آرش مهر با عنوان “Tunable band-stop plasmonic filter based on squarw ring resonators in a metal-insulator-metal structure” ، با نمایه ی ISI(W.O.S)، در مجله ی “Journal of modern Optics”.
 • چاپ مقاله توسط آقای مرادعلی زارعی پور با عنوان "رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و ارتباط آن با خودکارآمدی در بهورزان"، با رتبه ی (علمی-پژوهشی وزارتین)، در مجله ی "مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی ایران".
 • چاپ مقاله توسط آقای کاوه عظیم زاده با عنوان “Evaluation of plasma sphingosin 1-phosphate, heparin and cardiovascular damage biomarkers (cardiactroponin I and homocysteine) in rats infected with brucellosis and vaccinated (Rev-1,RB-51)” ، با نمایه ی ISI(W.O.S) .
 • چاپ مقاله توسط آقای میلاد یوسفی ولندرو آقای میلاد جعفری بارانی با عنوان “A new transform domain steganography based on modified logistic chactic map for color images” ، با نمایه ی ISI(LISTED).
 • برگزاری کارگاه آموزشی (Matlab) با تدریس جناب آقای دکتر اخشانی و حضور اعضای باشگاه و صدور گواهی به اعضای شرکت کننده در این کارگاه.
 • جذب و پذیرش4 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت عادی در باشگاه واحد ارومیه.
 • جذب و پذیرش 2 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت استعداد درخشان (آقای وحید مدانلو و آقای دکتر امیر امنیت طلب) در باشگاه واحد ارومیه.
تاريخ درج خبر:  04/07/1396
تعداد افراد آن لاين: 40   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13712147