دوشنبه 19 آذر 1397
   
 
Skip Navigation Links
چاپ مقالات عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرددر مجلات معتبر دنیا

مقاله آقای مهدی ترکی هرچگانی با عنوان Energy and quality aspects for fixed deep bed drying of paddy در مجله انرژی­های تجدید­پذیر و پایدار (Renewable and Sustainable Energy Reviews) با ضریب تأثیر 5 ساله 122/9 از سوی انتشارات Elsevier به چاپ رسید.

همچنین، مقاله ای با عنوان Exergetic Analysis of Deep-Bed Drying of Rough Rice in a Convective Dryer از آقای مهدی ترکی هرچگانی در مجله انرژی (Energy) با ضریب تأثیر 5 ساله 182/5 از سوی انتشارات Elsevier به چاپ رسیده است.این مقاله حاصل تحقیقات کاربردی و کار گروهی آقایان دکتر محسن بیگی (استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران)، مجتبی توحیدی (دانشجوی دکتری مکانیک بیوسیستم دانشگاه دولتی شهرکرد) و مهدی ترکی هرچگانی است.

چاپ مقاله ای از آقای خلیل اسکندری باعنوان :

TSA-catalyzed regioselective synthesis of medicinally important 4-aryl-substituted dihydropyrimidine derivatives fused to pyrazole and triazole scaffolds via an efficient and green Domino reaction

در مجله: Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly با ضریب تاثیر 1.3 .

چاپ مقاله ای ازآقای سجاد براتی با عنوان :

Design of novel geometries for microchannel heat sinks used for cooling diode lasers در مجله International Journal of Heat and Mass Transfer با ضریب تاثیر 3.4.

چاپ مقاله آقای مجتبی جهان بخش با عنوان: mesoporus carbon foam,synthesized via modified pechini method, in a newdispersant of salep as a novel substrate for electroanalytical determination of epinephrine in the presence of uric acid در مجله materials science and Engineering C با ضریب 3.42.

تاريخ درج خبر:  01/09/1396
تعداد افراد آن لاين: 93   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13389808