دوشنبه 19 آذر 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحدشیراز
 • 1-برگزاری کارگاه‌ آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی Sciencedirect و Scopus
 • 2-برگزاری کارگاه مقاله نویسی ویژه اعضای باشگاه و دانشجویان
 • 3-برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال ویژه اعضای باشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 • 4-برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار MENDELEY ویژه اعضای باشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • 5-برگزاری مسابقات دانشجویی در هفته پژوهش با همکاری انجمن های علمی ویژه دانشجویان و اعضای باشگاه
 • 6-ارسال اختراعات اعضای باشگاه شیراز شامل ( ویلچر هوشمند: مخترع آقای محمدرضا بهمنی) و محلول عقیم سازی سگ و گربه (مخترع: خانم دکتر فرزانه ابراهیم زاده) جهت هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

 • 7-انتخاب دکتر احسان رسایی و دکتر شهرام حسامی اعضای هیات علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شیراز به عنوان پژوهشگران برتر استان فارس
 • 8-تسویه حساب طرح پژوهشی آقای دکتر امیر حسین حقیقی با عنوان " بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده با گروه هاي يوني بر كارآيي غشاهاي پلي الكتروليت پيل سوختي"
 • 9-تسویه حساب طرح پژوهشی خانم راضیه نصیرزاده با عنوان " ويژگي‌هاي روان‌سنجي مجموعه آزمونهاي نقاشي سيلور در دانشجويان"
 • 10-تسویه حساب طرح پژوهشی خانم مریم ایران پور با عنوان " حذف رنگ از محلول هاي آبي توسط پنتا آزا تترا اتيلن ساپورت شده بر روي پلي اكريل آميد بعنوان يك جاذب جديد: بررسي ايزوترم جذبي و سنتيك"
 • 11-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای سیدعلیرضا معزی با عنوان " Structural single and multiple crack detection in cantilever beams using a hybrid Cuckoo-Nelder-Mead optimization method " در مجله " Mechanical Systems and Signal Processing " با ضریب JCR=3%
 • 12-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای احسان ذاکری با عنوان " Structural single and multiple crack detection in cantilever beams using a hybrid Cuckoo-Nelder-Mead optimization method " در مجله " Mechanical Systems and Signal Processing " با ضریب JCR=3%
 • 13-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای امین زارع با عنوان " Structural single and multiple crack detection in cantilever beams using a hybrid Cuckoo-Nelder-Mead optimization method " در مجله " Mechanical Systems and Signal Processing " با ضریب JCR=3%
 • 14-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای جواد حکایتی با عنوان " Application of artificial neural networks and genetic programming in vapor–liquid equilibrium of C1 to C7 alkane binary mixtures " در مجله Neural Computing and Applications
 • 15-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای علی اسمعیل نژاد با عنوان " Shunt capacitor placement in radial distribution networks considering switching transients decision making approach " در مجله International Journal of Electrical Power and Energy Systems با ضریب JCR=14%
 • 16-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای علی اسمعیل نژاد " Optimal Robust Unit Commitment of CHP Plants in Electricity Markets Using Information Gap Decision Theory " در مجله IEEE Transactions on Smart Grid" با ضریب JCR=9%
 • 17-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای محمدحسن گرامی با عنوان " Spatio-Temporal Pattern of Phytoplankton Assemblages in the Southern Part of the Caspian Sea " در مجله Thalassas: An International Journal of Marine Sciences
 • 18-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای دکتر احسان رسایی عضو استعداد درخشان باشگاه با عنوان " Tailoring mediation to learners’ ZPD: effects of dynamic and non-dynamic corrective feedback on L2 development " در مجله LANGUAGE LEARNING JOURNAL."
 • 19-چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط آقای دکتر محمدامین عدالت منش با عنوان " بررسي سطح هيپوكامپي فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز و ارزيابي حافظه فضايي در مدل حيواني اوتيسم القاء شده با والپروئيك اسيد" در مجله" علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي"
 • 20-چاپ مقاله خانم راضیه نصیرزاده با عنوان " مقايسه خلق و خوي شيرخواران دارا و فاقد مشکلات تغذيه اي" در مجله" علوم پزشکی صدرا"
 • 21-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای احمد اله بخش عضو استعداد درخشان باشگاه با عنوان " Aminopropyl-triethoxysilane-functionalized rice husk and rice husk ash reinforced polyamide 6/graphene oxide sustainable nanocomposites " در مجله European Polymer Journal." با ضریب JCR=15%
 • 22-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای حسین نوری زاده با عنوان " Cr(OH)3-NPs-CNC hybrid nanocomposite: a sorbent for adsorptive removal of methylene blue and malachite green from solutions " در مجله Environmental Science and Pollution Research
 • 23-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای سینا ماطاوس آرامیان با عنوان " Fabrication, Application and Mathematical Modeling of a new Diamine/Trimesoyl Chloride Reverse Osmosis Composite Membrane for Copper Sulfate Desalination from Wastewaters " در مجله Silicon
 • 24-چاپ مقاله ISI(WOS) توسط آقای دکتر بهزاد وافری با عنوان " Estimation of pool boiling heat transfer coefficient of alumina water-based nanofluids by various artificial intelligence (AI) approaches " در مجله Applied Thermal Engineering با ضریب JCR=9%
 • 25-چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط خانم دکتر ملیحه تقی پور با عنوان " مقایسه ساختار فضایی-عملکردی مسجد امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز" در مجله" پژوهش های معماری اسلامی"
 • 26-چاپ مقاله ISI(Listed) توسط آقای دکتر محمدهادی هوشمند عضو استعداد درخشان باشگاه با عنوان " FUNCTIONALSEQUENTIALANDTRIGONOMETRICSUMMABILITYOF " در مجله International Journal of Analysis and Applications
 • 27-ارائه مقاله آقای سعید صدیقی با عنوان "ارائه یک روش جدید کلیپ کردن هیستوگرام برای بهبود تصاویر زیر آب در فضای رنگی " در دوّمیــن کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر" به صورت سخنرانی
 • 28-ارائه مقاله آقای محمدرنجبر با عنوان " مکان یابی بهینه استقرار تیم مدیریت بحران" در کنفرانس " فرآیندهای گاز و پتروشیمی"
 • 29-جذب و پذیرش 18 نفر از متقاضیان واجد شرایط عضویت عادی
 • 30-بررسی پرونده 3 نفر جهت عضویت استعداد درخشان و ارسال به باشگاه مرکزی
تاريخ درج خبر:  02/10/1396
تعداد افراد آن لاين: 62   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13389773