جمعه 20 تير 1399
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش و اهدای کارت هدیه و لوح تقدیر به اعضای برتر باشگاه تبریز از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم هفته پژوهش واحد تبریز به شرح زیر:
 • معرفي آقای دکتر داریوش بابازاده به‌عنوان رتبه یک عضو برتر باشگاه تبریز
 • معرفي آقای دکتر علی محمدی سفیدان به‌عنوان رتبه دوم عضو برتر باشگاه تبریز
 • معرفي آقای دکتر نیما بهشتی زاده به‌عنوان رتبه یک عضو برتر باشگاه تبریز
 • عضویت تعداد 25 نفر از متقاضیان واجد شرایط عضویت در این باشگاه

 • چاپ مقاله توسط آقای داریوش بابا زاده با عنوان" Contact with poultry and animals increases risk of Campylobacter infections in adults of Ardabil province, Iran" چاپ شده در مجله " ISI WOS" و تخصیص تشویقی.
 • چاپ مقاله توسط آقای علی لطفی با عنوان" Determination of sertraline in pharmaceutical and biological samples using 1, 10-phenanthroline-terbium probe and silver nanoparticles enhanced fluorescence" چاپ شده در مجله " ISI WOS" و تخصیص تشویقی.

   

 • چاپ مقاله توسط آقای امیر کاظم پور با عنوان" electronic properties of rutile TiO2

  quantum dot solar cells: A first principle stud ampylobacter infections in adults of Ardabil province, Iran " چاپ شده در مجله "  ISI WOS" و تخصیص تشویقی.

   

 • چاپ مقاله توسط خانم معصومه ثروتی گرگری با عنوان" Tetranuclear manganese(II) complexes of hydrazone and carbohydrazone ligands: Synthesis, crystal structures, magnetic properties, Hirshfeld surface analysis and DFT calculation" چاپ شده در مجله " ISI WOS" و تخصیص تشویقی.

   

 • چاپ مقاله توسط آقای علیرضا صفا با عنوان" Mismatched disturbance attenuation control for static var compensator" چاپ شده در مجله " ISI WOS" و تخصیص تشویقی.

 

 

تاريخ درج خبر:  25/10/1396
تعداد افراد آن لاين: 44   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14274540