جمعه 20 تير 1399
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یاسوج
 • 1-انتخاب عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یا سوج جناب آقای دکتر مهدی حسینی فرهی بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاههای استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1396
 • 2-چاپ مقاله ISI(WOS) دارای IF، توسط آقای دکتر کرم ا... باقری فرد عضو باشگاه واحدیاسوج با عنوان :
  A recommender system based on collaborative filtering using ontology and dimensionality reduction techniques

  در مجله :  Expert Systems With Applications

   

 • 3-چاپ مقاله ISI(WOS) دارای IF، توسط سرکار خانم دکتر صدیقه امیری عضو باشگاهواحدیاسوج با عنوان :

  The use of orange peel essential oil microemulsion and nanoemulsion in pectin-based coating to extend the shelf life of fresh – cut orange

  در مجله : Journal of Food Processing and Preservation

 • 4-چاپ مقاله ISI(WOS) دارای IF، توسط جناب آقای سید عبدا... منصوری مهریان عضو باشگاهواحدیاسوج با عنوان :

  Free convection of hybrid Al2O3-Cu water nanofluid in a differentially heated porous cavity   در مجله Advanced Powder Technology

 • 5-چاپ مقاله ISI(WOS) دارای IF، توسط جناب آقای سید عبدا... منصوری مهریان عضو باشگاهواحدیاسوج با عنوان :

  Fluid–structure interaction analysis of free convection in an inclined square cavity partitioned by a flexible impermeable membrane with sinusoidal temperature heating در مجله meccanica

 • 6-چاپ مقاله ISI(WOS) دارای IF، توسط جناب آقای دکتر مهربخش نیلاشیعضو باشگاهواحدیاسوج با عنوان :

  Integrated feedback control reporting for improving quality of technical service reporting in IT service management در مجله : Telematics and Informatics

 • 7-چاپ مقالات علمی پژوهشیوزارتین اعضای باشگاه پژوهگران جوان و نخبگان واحد یاسوج آقایان : مهدی حسینی فرهی ، روح ا... امیدوار ، مجید محمد پور ،سعید شهبازی ناصراباد ، وحید کریمیان و خانم صدیقه امیری
 • 8-عضویتجناب آقای دکتر آرمین محمودی و جناب آقای دکتر صمد نجاتیان بعنوان اعضای استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یاسوج
 • 9-عضویت و تمدید عضویت تعداد24 نفر از متضاضیان عضویت در باشگاه پژوهشگران واحد یاسوج
تاريخ درج خبر:  02/12/1396
تعداد افراد آن لاين: 45   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14274520